Hogyan működik a támogatás finanszírozás?

 

A különböző operatív programok keretében elnyerhető támogatások sokfélesége és a pályázati feltételek különbségei miatt, a támogatásfinanszírozási igényekre - az agrártámogatások kivételével - egyedileg alakítjuk ki a legmegfelelőbb konstrukciót az adott ügylet sajátosságainak figyelembevételével. finanszírozási igényeivel kérjük keresse kollégáinkat!

 

Agrártámogatások finanszírozásának menete

A finanszírozás a támogatás megelőlegezésével történik, előlegként rendszerint a támogatás összegének 80 %-a kerül kifizetésre, az egységes kérelem beadását követően. A finanszírozási igény befogadására az ügyfél minősítését (gazdálkodási adatok, tulajdonosi kör, köztartozások helyzete, banki kapcsolatok rendezettsége) és az ügylet minősítését követően (támogatási jogosultság és az egységes kérelem ellenőrzése, a korábbi évek támogatásának kifizetésének vizsgálata) kerülhet sor. A befogadott kérelmek esetén a Faktorral történő szerződéskötést követően az ügyfél a Takarék Faktorház által megjelölt bankban vagy takarékszövetkezetben nyit egy úgynevezett letéti számlát. Ez egy technikai számla, amely az ügyfél nevén van, azonban korlátozott a hozzáférése az oda beérkező összegekre vonatkozóan. Ezt a számlaszámot az ügyfél az F1-es nyomtatvánnyal bejelenti az MVH felé, amelyet a Regisztrációs igazolás és a Határozatlan idejű hatósági bizonyítvány igazol. Amennyiben az ügyfél korábban más finanszírozóval valamilyen támogatását már finanszíroztatta, és az MVH-nál jelenleg bejelentett számlaszámát a korábbi finanszírozó „köti”, abban az esetben az F2 nyomtatvány kitöltésével szabadíthatja fel a bejelentett számlaszámot. A hatósági bizonyítvány kiállítása után a Faktorház elutalja az ügyfél részére az előleget. A jogszabályban meghatározott időpontban az MVH a kifizetést erre a számra fogja teljesíteni. A támogatás beérkezését követően a Faktor elszámol a maradvánnyal, a felmerült költségek levonását követően a maradvány összeget átutalja az ügyfél számlájára.

 

Ügyfélminősítéshez szükséges dokumentáció

 

 • Ügyfél adatlap (PIM)
 • Utolsó év végi beszámoló,
 • Aktuális, 30 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat
 • Egyéni vállalkozók, őstermelők esetében előző évi SZJA bevallás
 • Cégkivonat, aláírási címpéldány,
 • Magánszemély esetében egyéni vállalkozói/őstermelői igazolvány.

Ügylet minősítéshez:

 • Előző 2 évre szóló kifizetési határozatok és a kifizetést igazoló bankszámlakivonat
 • Támogatásra jogosult területek igazolása bérleti / adás-vételi szerződéssel,földhasználati lappal
 • AKG esetében az 5 éves támogatási határozat és a kötelező oktatást igazoló bizonyítvány másolata
 • Beadott egységes kérelem és mellékletei (számlák és a teljesítésüket igazoló bankkivonatok), illetve a beadást igazoló feladóvevény.

A szerződéskötéshez és a folyósításhoz csatolandó egyéb dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás, vagy 15 napnál nem régebbi adófolyószámla
 • MVH regisztrációs igazolása a letéti számlaszám rögzítésére vonatkozóan
 • (hatósági bizonyítvány)
 • Számlavezető bankok által visszaigazolt inkasszós felhatalmazó levelek.


Faktorálható agrártámogatások:

 • SAPS TOP-UP (kiegészítő nemzeti támogatás)
 • AKG (agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatás)
 • KAT (Kedvezőtlenadottságú területek)
 • Natura 2000