Előkészítés

Értékesítési munkatársaink felmérik az Ön finanszírozási igényeit, tájékoztatják a szóba jöhető lehetőségekről, valamint beszerzik  Öntől (általában szóban) az ajánlattételhez szükséges információkat.

Ajánlattétel

Amennyiben az előkészítő fázisban összegyűjtött információk alapján ez lehetséges, a Faktorház indikatív ajánlatot tesz az ügylet kondícióira (hitelkeret, előleg mértéke, faktordíj, kamat, futamidő). Ezzel egy időben az Önnek be kell nyújtania a minősítéshez szükséges teljes dokumentációt.

Minősítés

A benyújtott információk alapján értékesítési kollégáink előterjesztik az ügyletet kockázatkezelési jóváhagyásra. Ennek átfutási ideje a minősítéshez szükséges összes dokumentum beérkezéstől számítva kb. 5 munkanap.

Szerződéskötés

Az ügylet jóváhagyása után sor kerül a faktorálási keretszerződés megkötésére. A faktorálási keretszerződést alapvetően visszterhes konstrukcióban kötjük meg, de a vevő fizetési kockázatának mérséklésére hitelbiztosítás bevonása lehetséges.

Finanszírozás

A szerződéskötés után az ügyfél azonnal benyújthatja számláit faktorálásra. A Faktorház ellenőrzi a folyósítás feltételeit, ezek megléte esetén az előleget maximum 48 órán belül átutalja az ügyfél szerződésben rögzített számlaszámára. A számlákra rendszerint 80% előleget folyósítunk.

Faktorálási értesítő

A számlák engedményezéséről faktorálási értesítést állítunk ki: egy nyilatkozatot, melyben tudatjuk a vevővel az engedményezés tényét és kérjük, hogy esedékességkor a számlák ellenértékét a Faktorház részére fizessék ki. Ezt a nyilatkozatot a vevők is cégszerűen aláírják és vállalják, hogy esedékességkor a Faktorház részére fizetik ki a számlák ellenértékét. A faktorálási értesítést az Ügyfélnek, a Faktorháznak, illetve a vevőnek is cégszerűen kell aláírnia.

Elszámolás

Esedékességkor az engedményezés alapján vevők közvetlenül a Faktorháznak fizetik ki a számlák ellenértékét. Miután elszámoltuk a kamatköltségeket, a fennmaradó összeget továbbutaljuk Ügyfelünk részére.