Jogi nyilatkozat

Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilatkozata

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!


A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Takarék Faktorház Zrt.) weboldalának megtekintésével (a www.takarekfaktorhaz.hu domainen elérhető internet szolgáltatás) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Szerzői jogi védelem

A Takarék Faktorház Zrt. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Takarék Faktorház Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A weboldalakon található információk

A www.takarekfaktorhaz.hu oldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű. A Takarék Faktorház Zrt. törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget. Az aktuális feltételrendszert és az egyes termékekkel kapcsolatos pontos és részletes információkat a jogszabályoknak megfelelően közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzat és hirdetmények tartalmazzák.

A felelősség kizárása

A Takarék Faktorház Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Takarék Faktorház Zrt. honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a Takarék Faktorház Zrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tar-talmi helyességükért felelősséget nem vállal. A Takarék Faktorház Zrt.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a Takarék Faktorház Zrt weboldalaihoz kapcsolódnak. A Takarék Faktorház Zrt. nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen a Takarék Faktorház Zrt, illetve annak weboldalai megemlítésre kerülnek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Amennyiben Ön anyagot bocsát a Takarék Faktorház Zrt rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a Takarék Faktorház Zrt. általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Takarék Faktorház Zrt.-vel szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Takarék Faktorház Zrt.-t mentesíti a helytállási kötelezettség alól. A fentiek nem vonatkoznak a Takarék Faktorház Zrt. tudomására jutott személyes-, bank-, vagy értékpapírtitoknak minősülő adatokra, információkra.

Elektronikus úton megadott adatok biztonsága, védelme, E-mail

A nem megfelelően titkosított üzenethez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet. A Faktorházhoz elektronikus úton beérkezett személyes adatokat a Faktorház az írásban benyújtottakkal azonos módon, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és tartja nyilván. Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és tárolja.

A személyes adatok és a banktitok védelme

A Takarék Faktorház Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja Takarék Faktorház Zrt -hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Takarék Faktorház Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig azt nyilvántartsa és kezelje. A Takarék Faktorház Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, forgalmára, a Takarék Faktorház Zrt.-vel kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást bank,- illetve értékpapírtitokként kezel. A Takarék Faktorház Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Adatszolgáltatás 

Hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában előírt kötelezettségre, a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi adatszolgáltatást teszi közzé:

A szolgáltató cégneve: Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szolgáltató székhelye: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.

A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok:
levélcím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
telefonszám: +36 1 224-6414
telefax: +36 1 224-6417
elektronikus cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlap: http://www.takarekfaktorhaz.hu/

A szolgáltató nyilvántartásba vételi adatai: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: 01-10-045163
A szolgáltató hatósági engedélyezési adatai: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF). PSZAF engedély száma: I-2270/2004
Adószám: 13371971-2-43