Letöltehő dokumentumok:

Faktorkérelmi adatlap pdficon small w16
Faktorkérelmi adatlap (Egyéni vállalkozók, őstermelők részére) pdficon small w16
Panaszkezelési tájékoztató pdficon small 
Üzletszabályzat pdficon small
Kondíciós lista pdficon small
Adatkezelési tájékoztató pdficon small

 

Az ügyletek előkészítéséhez és minősítéshez szükséges dokumentumok:

  • Faktorkérelmi adatlap
  • Utolsó év végi lezárt beszámoló (mérleg / eredménykimutatás / kiegészítő melléklet)
  • Évközi beszámoló (amennyiben elérhető)
  • 90 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat
  • NAV igazolás
  • 5 napnál nem régebbi adófolyószámla kivonat
  • A faktorálandó ügylethez kapcsolódó szállítási/vállalkozási szerződés/megrendelés
  • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat
  • Aláírási címpéldány(ok)
  • Egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés vagy Alapszabály másolata

Az egyes termékek esetében a szükséges dokumentáció a fenteiktől eltérhet, ezt az adott termék oldalán jelezzük!

 

get adobe reader
Az Adobe Reader letölése