Mi az a faktorálás?

A faktoring vagy faktorálás egy rövidtávú finanszírozási eszköz, melynek előnyeiből például a rugalmasságból vagy a gyorsaságból elsősorban a kis- és középvállalkozások tudnak profitálni.

Faktoring alatt azt a szolgáltatást értjük, amikor a Faktorház megvásárolja ügyfelei halasztott fizetésű számlaköveteléseit, ezekre a vásárláskor azonnal vételár előleget fizet ügyfelének, akinek így nem kell kivárnia a hosszú fizetési határidőt. A számlák esedékességekor a vevő a Faktorháznak fizeti ki a számlákat.

Faktoralas folyamata

A Faktorház által nyújtott szolgáltatások

A faktorálás egy komplex szolgáltatás csomag, amelynek a finanszírozás csak egy eleme. Az alábbiakban ismertetjük a Faktorház által nyújtott legfontosabb szolgáltatásokat.

Finanszírozás

A szolgáltatás legnagyobb előnye természetesen az, hogy a számlák vételárát azonnal vissza lehet forgatni az Ön által folytatott üzleti tevékenységbe. Tehát a faktoring eladósodás és banki biztosítékok nélkül nyújt azonnali likviditást. Azonban a finanszírozáson kívül, a faktoring szolgáltatásnak számos más funkciója és előnye is van.

Nyilvántartás, beszedés

A faktorálás során a Faktorház pontos és mindig naprakész kimutatást vezet ügyfelei követeléseiről és a vevők teljesítéseiről. A számlák lejáratát és a vevők fizetését a Faktorház erre a célra kifejlesztett ügyviteli rendszerében tartja nyilván, ezért kollégáink a számlák esedékességekor azonnal meg tudják tenni a sikeres beszedéshez szükséges lépéseket. A faktoring nagy előnye, hogy jelentős erőforrásokat szabadít fel, hiszen a követeléskezelést a Faktorház végzi el. Bizonyos esetekben az ügyfél-vevő kapcsolatra negatív hatással lehet, ha a számla esedékességekor – pontos fizetést várva – emlékezteti vevőjét fizetési kötelezettségre. Amennyiben Ön faktoráltatja számláit, úgy ez a hálátlan feladat átszáll a Faktorházra, aki, mint harmadik független fél, anélkül emlékeztetheti partnereit a szerződésszerű teljesítésre, hogy az negatív hatással lenne a vevőkapcsolatokra.

Minősítés

A faktorügyletek előkészítésekor a Faktorház pénzügyileg minősíti mind az ügyfeleit, mind azok vevőit. Ezen kívül a Faktorház napi működése során széleskörű és részletes fizetési tapasztalatokat szerez a legkülönfélébb vállalkozásokról. Amennyiben Ön új partnerrel kíván üzleti kapcsolatot létesíteni, és azt finanszíroztatni is szeretné, a Faktorház tapasztalataira támaszkodva sokkal megalapozottabb döntést tud hozni, és jelentősen csökkentheti kockázatait.

Kockázat átvállalása

Bizonyos esetekben a Faktorház átvállalhatja Öntől, vevőjének fizetési kockázatát. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy amennyiben vevője fizetésképtelenné válik, annak kockázatát a Faktorház viseli. Az ilyen konstrukcióban történő finanszírozást hívjuk vissztehermentes vagy visszkereset nélküli faktorálásnak. A vissztehermentes konstrukciók szinte kivétel nélkül hitelbiztosító bevonásával valósulnak meg.

A faktorálás előnyei

  • Azonnal fizetőképessé válik.

Nem igényel dologi fedezetet.

Nő a versenyképessége.

Javul a cég külső megítélése (bonitása)

Beszerzései során kedvezőbb kondíciókat tud elérni.

Nő az eszközök forgási sebessége.

Adminisztrációs terhei csökkenek.